31مرداد1397

عید قربان مبارک

سلام عیدتون مبارک ما وارد ششمین ماه زندگیمون شدیم راستی آریانا ۱۸ مرداد اولین دندوناشو در آورد و ما اومدیم سمنان و مامان جونیمون برامون آش دندونی پخت ولی پسرها هنوز دندون درنیاوردن
19مرداد1397

آش دندونی هانیه جون❤

سلام هانیه جونم دخمل گلم دیگه شش ماه از زندگیت گذشته بود و وارد هفت ماهگی شده بودی و دندون خوشگلت دراومد بود قبل از تواول دندون مبین و بردیا دراومده بود یادم رفت بگم که بردیا و تو مبین پشت سرهم به فاصله سه چهار روز بدنیا اومدید مامانی آش دندونی سه تا تون رو گذاشت و یه هفته ب
12خرداد1397

جشن دندونی محیا جونم

کیک وشیرینی وآش دندونی   شعر دندونی محیا سلام سلام صدتا سلام         من اومدم با دندونام میخوام نشونتون بدم             صاحب مروارید شدم یواش یواش
-