1 نی نی1 نی نی، تا این لحظه 4 سال و 9 ماه و 16 روز سن دارد
2 نی نی2 نی نی، تا این لحظه 1 سال و 9 ماه و 25 روز سن دارد
3 نی نی3 نی نی، تا این لحظه 2 سال و 6 ماه و 10 روز سن دارد
4 نی نی4 نی نی، تا این لحظه 2 سال و 9 ماه و 9 روز سن دارد
5 نی نی5 نی نی، تا این لحظه 2 سال و 5 ماه و 9 روز سن دارد
6 نی نی6 نی نی، تا این لحظه 3 سال و 4 ماه و 28 روز سن دارد
7 نی نی7 نی نی، تا این لحظه 1 سال و 9 ماه و 8 روز سن دارد

اینجا همه چی در همه

زندگی = مطالعه + یادگیری + برنامه نویسی

یک دو سه2

1397/9/30 3:22
نویسنده : دکتر WHO
227 بازدید
اشتراک گذاری
ddd


برای دسترسی به این مطلب و نظرات آن، کلمه عبور اختصاصی را وارد کنید