هدر نی نی وبلاگ
نی نی وبلاگ سوال و جواب

کودک

بازيها و سرگرميها

به اسباب بازي هاش هيچ علاقه اي نداره و هيچ وسيله اي براش جالب نيست و با هيچي سر گرم نميشه و اگر چيزي نظرش رو جلب كنه براي 3 يا 4 دقيقه.و مدام به پاي من چسبيده چيكار كنم ؟ايا جاي نگراني هست؟
باز مامان الهام ارسال : 17:51 1390/6/16 آخرین پاسخ : 03:10 1390/6/21 کودک > بازيها و سرگرميها