سلام،پسر من 2 سالشه و غیر از چند کلمه کامل نمیگه.چه کار کنم؟

کودک من خیلی هم شیطان است و برای به کرسی نشاندن حرفهایش جیغ می کشد.
3 پاسخ ارسال پرسش : 18:13 1390/6/12 آخرین پاسخ : 22:27 1390/9/17
پاسخ به سوال، برای نی نی وبلاگی ها مجاز است.

نی نی وبلاگی هستم

ورود

نی نی وبلاگی نیستم

ثبت نام