کودکتان انسداد مجرای اشکی داره؟ یا داشته؟

سلام دوستان آیا به چنین مشکلی برخورد کردین؟ چی کار کردین؟ دکتر خوب چشم پزشک سراغ دارین معرفی کنین؟
6 پاسخ ارسال پرسش : 14:52 1390/6/10 آخرین پاسخ : 18:03 1390/7/3
پاسخ به سوال، برای نی نی وبلاگی ها مجاز است.

نی نی وبلاگی هستم

ورود

نی نی وبلاگی نیستم

ثبت نام