پسرم یکساله شده اما هنوز نمیگه مامان...!!! چکار کنم ؟

پسرم الان یک ساله هست ولی هنوز جز کلمه ...ده (بده) با - (بیا) ..و حروف کوتاه دیگه مثل ...به...بووو....بابا (بدون اینکه بدونه اسم کسی هست) دد...پپ ....ت ... ف ....س .... حرف نمی زنه و این کمی منو نگران کرده...باید تو این سن چه کلماتی رو بگه ؟ چکار کنم زود به حرف بیاد... البته من زیاد باهاش حرف میزنم...
8 پاسخ ارسال پرسش : 20:20 1390/6/18 آخرین پاسخ : 19:37 1390/6/20