سلام من نظرات رو تائید میکنم اما نمایش داده نمیشن؟چکار کنم؟

میخوام همه نظرات نمایش داده بشن
2 پاسخ ارسال پرسش : 16:41 1390/6/18 آخرین پاسخ : 19:15 1390/6/28