امیرعلی من یه مدتی خیلی کم اشهاشده

البته تواین ماه چهارتادندون درفاصله چهارروزدرآورده ولی هرکاری میکنم به زوردوتاقاشق میخوره هرچی هم سرگرمش میکنم که بهش غذابدم بدترمیکنه کمکم کنید
4 پاسخ ارسال پرسش : 0:56 1390/6/18 آخرین پاسخ : 18:52 1391/5/25
پاسخ به سوال، برای نی نی وبلاگی ها مجاز است.

نی نی وبلاگی هستم

ورود

نی نی وبلاگی نیستم

ثبت نام