قالب وبلاگ؟؟

چطور قالب وبلاگ صفحه ی اصلی رو با قالب صفحه ی ادامه مطالب عوض کنم؟؟؟
3 پاسخ ارسال پرسش : 0:14 1390/6/18 آخرین پاسخ : 18:16 1390/6/31
پاسخ به سوال، برای نی نی وبلاگی ها مجاز است.

نی نی وبلاگی هستم

ورود

نی نی وبلاگی نیستم

ثبت نام