پسرم تمايلي به بازي با اسباب بازي نداره وهيچ چيزي براش جالب نيست

به اسباب بازي هاش هيچ علاقه اي نداره و هيچ وسيله اي براش جالب نيست و با هيچي سر گرم نميشه و اگر چيزي نظرش رو جلب كنه براي 3 يا 4 دقيقه.و مدام به پاي من چسبيده چيكار كنم ؟ايا جاي نگراني هست؟
4 پاسخ ارسال پرسش : 17:51 1390/6/16 آخرین پاسخ : 03:10 1390/6/21
پاسخ به سوال، برای نی نی وبلاگی ها مجاز است.

نی نی وبلاگی هستم

ورود

نی نی وبلاگی نیستم

ثبت نام