سلام.پسریکساله ونیمه دارم که به شدت از بچه ها میترسه .

پسرم خیلی عصبی شده. بغل هیچ کسی نمیره. گاهی وسط بازیش عصبی میشه ووسایلشو پرت می کنه.از بچه ها میترسه چیکار کنم به نظرتون رفتارش طبیعیه. البته منم جدیدا خیلی عصبی شدم و دایم با پسرم درگیری دارم
4 پاسخ ارسال پرسش : 13:37 1390/6/16 آخرین پاسخ : 18:27 1390/6/16
پاسخ به سوال، برای نی نی وبلاگی ها مجاز است.

نی نی وبلاگی هستم

ورود

نی نی وبلاگی نیستم

ثبت نام