كسي بوده كه لوزه سوم فرزندشو جراحي كرده باشه ؟

رادمان بعضي وقتا شبا خرخر ميكنه لوزش بزرگتر از حد معموله تا يكسال پيش دكترا ميگفتن بزرگتر كه بشه خوب ميشه ولي امسال هم با شروع سرما خرخر كردن اون شروع شده نمي دونم چيكار كنم . لطفا راهنماييم كنيد.
2 پاسخ ارسال پرسش : 8:00 1390/6/16 آخرین پاسخ : 17:06 1390/6/24