هدر نی نی وبلاگ

کودکم این روزها واقعا لجباز شده، کسی میتونه کمکم کنه؟

کودکم یک سال و هفت ماهشه این روزها واقعا لجبازه، بعضی وقتها حرصم را در میاره، نمیدونم چکارکنم؟ هرکاری که میخواهد و هرچیزی که میخواهد باید همان شود وگرنه به حدی جیغ میزند و گریه میکنه که بارها میخواستم بزنم تو دهنش ولی خودمو کنترل کردم، کسی میتونه کمکم کنه؟
1 پاسخ ارسال پرسش : 12:23 1398/3/11 آخرین پاسخ : 23:27 1398/3/11
پاسخ به سوال، برای نی نی وبلاگی ها مجاز است.

نی نی وبلاگی هستم

ورود

نی نی وبلاگی نیستم

ثبت نام