هدر نی نی وبلاگ

کلمات زشت

در برابر کلمات زشتی که پسر 3 ساله ام به کار میبرد. چه عکس العملی بهترین است لطفا راهنماییم کنید
4 پاسخ ارسال پرسش : 20:08 1394/10/25 آخرین پاسخ : 14:42 1398/4/9
پاسخ به سوال، برای نی نی وبلاگی ها مجاز است.

نی نی وبلاگی هستم

ورود

نی نی وبلاگی نیستم

ثبت نام