هدر نی نی وبلاگ

کسی از کردستان عراق اینجا هست؟؟؟؟

ما میخوایم بعد از عید نوروز برای زندگی بریم اربیل عراق کسی در این جمع اونجا زندگی میکنه؟ اطلاعات میخوام ازشون
5 پاسخ ارسال سوال : 0:58 1391/10/18 آخرین پاسخ : 17:16 1391/10/19
جواب دادن، برای نی نی وبلاگی ها مجاز است.

نی نی وبلاگی هستم

ورود

نی نی وبلاگی نیستم

ثبت نام