هدر نی نی وبلاگ

کسی هست که بچه ش کلاسای ای کیو مس چرتکه رفته باشه؟

مامانای مهربون کسی هست که بچه شو کلاسای ای کیو مس چرتکه ثبت نام کرده باشه؟ پسرم ترم inter a چرتکه هست . این ترم گفتن که خود مامانا واسه تکالیف هفتگی سوال طرح کنن!!! کار خیلی سختیه!!! میشه اگه کسی نمونه سوال داره یعنی فرزندش این ترم رو گذرونده به من کمک کنه و نمونه سوال هاشو به من بده!؟!؟ لطف بزرگی در حق من می کنید!!!!🙏
3 پاسخ ارسال پرسش : 18:09 1398/4/7 آخرین پاسخ : 18:02 1398/5/28
پاسخ به سوال، برای نی نی وبلاگی ها مجاز است.

نی نی وبلاگی هستم

ورود

نی نی وبلاگی نیستم

ثبت نام