کد آهنگ را در کجا باید ثبت کنم؟ در تنظیمات جایی پیدا نکردم؟

توی نظرات خوندم که در قسمت اسکربیت تنظیمات باید انجام بدیم. اما نمیدونم کجاست؟ توی تنظیمات و تنظیمات قالب وبلاگ هر چه میگردم جایی پیدا نمیکنم. تو رو خدا کمی راحت و واضح توضیح بدین.  قدم به قدم .ممنونم گل
1 پاسخ ارسال پرسش : 15:04 1397/4/23 آخرین پاسخ : 00:37 1397/4/25
پاسخ به سوال، برای نی نی وبلاگی ها مجاز است.

نی نی وبلاگی هستم

ورود

نی نی وبلاگی نیستم

ثبت نام