چجوری نمک خیس و خشک کنیم؟

اگه ممکنه راهنمایی کنید. مرسیآرام
1 پاسخ ارسال پرسش : 15:15 1396/5/23 آخرین پاسخ : 12:10 1396/5/28