چجوری در وبلاگم ارشیو موضوعی بزارم؟؟

میخا در باره باردرایم موضوعات مختلف بزارم اما در یک ارشیو  یعنی هر موضوع با مطالب مختلف باشه اما ارشیو شده . این چجوری امکان پذیر میشه؟
ارسال پرسش : 10:11 1396/6/12 آخرین پاسخ : 10:11 1396/6/12
پاسخ به سوال، برای نی نی وبلاگی ها مجاز است.

نی نی وبلاگی هستم

ورود

نی نی وبلاگی نیستم

ثبت نام