هدر نی نی وبلاگ

واکسن دست بدوتولد

سلام به همه مامانای عزیز  دخترم پنج ماهشه واکسن دستش که تو بیمارستان میزنن هنوز جاش زخمه چند بار چرک کرده وخالی شده بردمش دکتر کرم داده چی کار کنم خوب شه 😖
1 پاسخ ارسال سوال : 11:54 1398/4/29 آخرین پاسخ : 20:31 1398/5/2
جواب دادن، برای نی نی وبلاگی ها مجاز است.

نی نی وبلاگی هستم

ورود

نی نی وبلاگی نیستم

ثبت نام