هدر نی نی وبلاگ

نظر نامناسب

وای دیگه خسته شدم از این نظرات نامناسب وناراحت کننده دائم یک نفر با اسم های مختلف برام نظر می ذاره بدون معرفی وبلاگ به نظرتون چی کار کنم
11 پاسخ ارسال سوال : 15:15 1391/11/3 آخرین پاسخ : 16:58 1396/6/13