هدر نی نی وبلاگ

مدفوع دورنگ نوزاد.سبز و زرد

سلام به نظر شماها چرا نی نی من مدفوعش زرد و سبزه و بعضی موقع ها هم فقط سبزه
1 پاسخ ارسال پرسش : 16:01 1397/6/30 آخرین پاسخ : 10:30 1397/6/31
پاسخ به سوال، برای نی نی وبلاگی ها مجاز است.

نی نی وبلاگی هستم

ورود

نی نی وبلاگی نیستم

ثبت نام