هدر نی نی وبلاگ

سوالات و جواب ها

مامانای هرمزگانی زلزله رو موقع زلزله کجا بودید؟

وای خدا چقدر وحشتناکه زلزله
5 پاسخ ارسال سوال : 12:38 1392/2/21 آخرین پاسخ : 13:43 1392/2/22
جواب دادن، برای نی نی وبلاگی ها مجاز است.

نی نی وبلاگی هستم

ورود

نی نی وبلاگی نیستم

ثبت نام