لکه قهوه ای بزرگ روی صورت نوزاد

پسرم دوماهشه و یک لکه بزرگ قهوه ای نصف صورتشو گرفته چیکار کنم خیلی ناراحتم
ارسال پرسش : 22:03 1396/11/15 آخرین پاسخ : 22:03 1396/11/15
پاسخ به سوال، برای نی نی وبلاگی ها مجاز است.

نی نی وبلاگی هستم

ورود

نی نی وبلاگی نیستم

ثبت نام