هدر نی نی وبلاگ

سونو گرافی نگار ازما

دوستان تهرانی کسی تو سونوگرافی نگار آزما پیش دکتر ابراهیمی رفته برای ان تی و جنسیت اشتباه گفته باشه؟؟؟ لطفا بگید برام خیلی مهمه
2 پاسخ ارسال سوال : 12:51 1398/6/17 آخرین پاسخ : 08:58 1398/6/19
جواب دادن، برای نی نی وبلاگی ها مجاز است.

نی نی وبلاگی هستم

ورود

نی نی وبلاگی نیستم

ثبت نام