هدر نی نی وبلاگ

سلام. برای کوچیک کردن شکم بعد از زایمان چه تجربیاتی دارین؟

برای رفع افتادگی شکم بعد از زایمان و جمع شدنش چه پیشنهاداتی دارین؟دو ماه پیش سزارین دومم رو.انجام دادم و هنوز هم شکم بند می بندم
4 پاسخ ارسال سوال : 22:01 1395/9/20 آخرین پاسخ : 00:22 1395/11/10
جواب دادن، برای نی نی وبلاگی ها مجاز است.

نی نی وبلاگی هستم

ورود

نی نی وبلاگی نیستم

ثبت نام