هدر نی نی وبلاگ

سلام.من باردارم ماه پنجمم.امروز دوتا مشت محکم خورد به شکمم

آیا این دوتا مشت روی بچه اثر گذاشته خیلی نگرانم چیکار کنم
1 پاسخ ارسال سوال : 23:39 1398/6/30 آخرین پاسخ : 18:57 1398/7/4
جواب دادن، برای نی نی وبلاگی ها مجاز است.

نی نی وبلاگی هستم

ورود

نی نی وبلاگی نیستم

ثبت نام