ربات تلگرامیم کار نمیکنه چرا؟

میشه فعالش کنید دوباره ؟چند روزه هر چی میزنم عکس العملی نشون نمیده قطع شده؟
4 پاسخ ارسال پرسش : 18:03 1396/10/19 آخرین پاسخ : 21:26 1396/11/2
پاسخ به سوال، برای نی نی وبلاگی ها مجاز است.

نی نی وبلاگی هستم

ورود

نی نی وبلاگی نیستم

ثبت نام