هدر نی نی وبلاگ

ربات تلگرامیم کار نمیکنه چرا؟

میشه فعالش کنید دوباره ؟چند روزه هر چی میزنم عکس العملی نشون نمیده قطع شده؟
5 پاسخ ارسال سوال : 18:03 1396/10/19 آخرین پاسخ : 16:55 1396/12/23
جواب دادن، برای نی نی وبلاگی ها مجاز است.

نی نی وبلاگی هستم

ورود

نی نی وبلاگی نیستم

ثبت نام