هدر نی نی وبلاگ

دوستان کسی تو اردبیل پیش دکتر الهام نصیری تعیین جنسیت کرده؟

میخوام برای بارداری دوم که بنا به شرایطم جنسیتش برام خیلی مهمه پیش دکتر نصیری تو اردبیل برم ای یو ای کسی هست رفته باشه و نتیجه گرفته باشه ممنون که برای جواب دادن به سوالم وقت میذارین
1 پاسخ ارسال سوال : 14:02 1395/5/18 آخرین پاسخ : 13:34 1395/5/27
جواب دادن، برای نی نی وبلاگی ها مجاز است.

نی نی وبلاگی هستم

ورود

نی نی وبلاگی نیستم

ثبت نام