هدر نی نی وبلاگ

دوستان مشهدی سلام...

هوای مشهد برای مسافرت با دو تا بچه چطوره ؟انشالله 25 میخوایم بیایم مشهد.فقط لباس گرم بیارم یا لباسای نازکترم احتیاج میشه؟مثلا برای خودم فقط پالتو بیارم یا مانتو هم بردارم؟
9 پاسخ ارسال سوال : 10:41 1393/8/18 آخرین پاسخ : 22:02 1395/1/9
جواب دادن، برای نی نی وبلاگی ها مجاز است.

نی نی وبلاگی هستم

ورود

نی نی وبلاگی نیستم

ثبت نام