هدر نی نی وبلاگ

تا حالا زلزله رو تجربه کردید؟

امروز سراوان زلزه اومد ولی کل شهرهای استان لرزید ماهم چابهاریم ولی خیلی لحظه ی بدی بود
11 پاسخ ارسال سوال : 17:53 1392/1/27 آخرین پاسخ : 18:10 1392/1/28
جواب دادن، برای نی نی وبلاگی ها مجاز است.

نی نی وبلاگی هستم

ورود

نی نی وبلاگی نیستم

ثبت نام