هدر نی نی وبلاگ

بر طرف کردن کپک از روی پارچه

مامانای کدبانو و هنرمند ، کسی می دونه چطوری میشه کپک ناشی از رطوبت رو از روی پارچه کاملاً پاک کرد.
3 پاسخ ارسال سوال : 11:37 1391/1/22 آخرین پاسخ : 20:50 1394/1/2
جواب دادن، برای نی نی وبلاگی ها مجاز است.

نی نی وبلاگی هستم

ورود

نی نی وبلاگی نیستم

ثبت نام