اینجا کسی هست که درگیر کیست آندومتریوز باشه؟

من 2 ساله کیست دارم و تازه فهمیدم آندومتریوزه و به شدت استرس گرفتم نمیدونم باید چی کار کنم..... اینجا کسی هست که خدای نکرده درگیر باشه؟
ارسال پرسش : 13:07 1396/5/31 آخرین پاسخ : 13:07 1396/5/31
پاسخ به سوال، برای نی نی وبلاگی ها مجاز است.

نی نی وبلاگی هستم

ورود

نی نی وبلاگی نیستم

ثبت نام