هدر نی نی وبلاگ

افزودن فرزند دیگر

با سلام  چگونه میتوان روز شمار فرزند های دیگر خود را نیز در همین وبلاگ اورد و نشان دارد؟
ارسال سوال : 8:44 1396/6/24 آخرین پاسخ : 18:56 1396/8/23
جواب دادن، برای نی نی وبلاگی ها مجاز است.

نی نی وبلاگی هستم

ورود

نی نی وبلاگی نیستم

ثبت نام